W miesiącach marzec i kwiecień b.r.  planujemy  akcję   informacją  w formie  plakatów

( na teren działania  Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu )

z przypomnieniem  o właściwym stosowaniu  środków  ochrony  roślin.

Zarząd OZP  planuje „powiesić”  kilkaset plakatów  na tablicach ogłoszeń.