Zarząd i Biuro OZP w Sandomierzu informuję, że projekty złożone w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zostały zaakceptowane przez Komisję, która dokonała weryfikacji projektów i określiła kwotę refundacji.

Zarząd OZP w Sandomierzu marca   b.r. podpisał   umowy;

  • Na zakup sprzętu pszczelarskiego zwrot  maksymalnie do 60 % kwoty netto,

  • Na zakup urządzeń (przyczepy, wagi pasieczne) zwrot  do 60 % netto,

  • projekt analiza jakości miodu – dofinansowanie do 100 % netto,

  • na zakup pszczół (matki i odkłady) refundacja  do 70 % netto,

  • Na zakup leków przeciw Warrozie –  dofinansowanie do 90 % netto 

Dnia  14 marca b.r. zakończyły się zapisy  wszystkich chętnych pszczelarzy.

Zapisy indywidualne odbyły się w  poszczególnych Rejonowych Kołach Pszczelarzy,  gdzie terminy  Prezesi KÓŁ  ustalali  indywidualnie z pszczelarzami (odbiorcami końcowymi pomocy)

Zarząd  i buro Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu informuje, że  we wszystkich projektach na lata 2020/2021  obowiązuje nas wykaz na 30.09.2020 roku

OZP Sandomierz      
Wykaz Pszczelarzy i rodzin pszczelich stan na 30.09.2020      
Lp Nazwa Koła Ilość Członków Ilość PNI
1 Potok Wielki 43 1375
2 Iwaniska 52 1660
3 Łoniów 33 805
8 Annopol 13 265
5 Nowa Dęba 60 1530
6 Połaniec 13 240
7 Opatów 33 1380
8 Sandomierz 105 2854
9 Bojanów 23 960
10 Tarnobrzeg 58 1987
11 Dwikozy 30 658
12 Zbydniów 12 360
       
  SUMA 475 14074

ZOSTAW ODPOWIEDŹ