P I L N A    INFORMACJA   ! ! ! 

Skarbnik  Rejonowego Koła Pszczelarzy w Sandomierzu  w biurze  Koła

(Sandomierz ulica Romana Koseły 22, II Piętro pokój  215 ) 

w  dniach 17-18 luty 2022r CZWARTEK (w godz.9-15)oraz PIĄTEK (w godz.11-17) będzie   prowadzi  zapisy  na  leki,  pszczoły   dla pszczelarzy Zrzeszonych  wg wykazu  z dnia 30.09.2021r.

Zbierane są również składki  oraz konkretne zapisy  na sprzęt pszczelarski

Wszyscy  członkowie  obawiający się  spotkań  i zgromadzeń proszenie są o   kontakt   telefoniczny  ze Skarbnikiem  Koła Pszczelarzy.

Skarbnik –  PAN Sławomir Sobczyk  – 725 373 083

DOPIERO   po kontakcie  telefonicznym  można wpłacać składki i inne wpłaty  na KONTO BANKOWE.

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Sandomierzu

26 9429 0004 2001 0007 2964 0001

Z poważaniem:

PREZES Agnieszka Pawlikowska – 791 666 574

Vice prezes Tadeusz Walek  – 510 147 242

Skarbnik – Sławomir Sobczyk  – 725 373 083

 

Osoba wprowadzająca informację na stronie:

Biuro Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu

Kierownik Biura-Szymon Kaca   telefon 15 8321465