Powiatowy Konkurs Literacki „Ja i pszczoły”

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu we współpracy z  Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Michała Marczaka organizuje Powiatowy Konkurs Literacki „Ja i pszczoły”, który objął patronatem Prezydent Miasta Tarnobrzega i Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego. Jest to jedno z przedsięwzięć mających na celu uczczenie obchodów setnej rocznicy powstania Powiatowego Koła Pszczelniczego w Tarnobrzegu.

W pracach uczestnicy mogą podejmować różnorodną problematykę pszczelarską: popularyzować sylwetki pszczelarzy i ich pracę, krzewić wiedzę o historii pszczelarstwa w regionie i mieście, wskazywać na różnice pomiędzy pszczelarstwem dawniej i dziś, dzielić się wiedzą o walorach miodu i innych pszczelich produktów, szerzyć wiedzę o znaczącej roli pszczół w życiu człowieka i potrzebie ich ochrony, uświadamiać społeczeństwu znaczenie ochrony pszczół i opieki nad nimi.

Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach. Uczniowie w wieku 13 – 19 lat mają przeprowadzić wywiad z pszczelarzem z terenu Tarnobrzega lub powiatu tarnobrzeskiego, wywiad ten następnie trzeba opracować literacko i przedstawić do  autoryzacji rozmówcy. Pozostali dorośli uczestnicy Konkursu spisują swe wspomnienia związane z pszczelarstwem. Uwzględnić w nich mogą własne doświadczenia i przeżycia lub refleksje odnoszące się do innych osób związanych z pszczołami. Mile widziane anegdoty.

Prace mogą być pisane ręcznie lub na komputerze. Objętość pracy nie powinna przekraczać 3  stron rękopisu lub maszynopisu. Każda praca powinna zawierać tytuł oraz załącznik w postaci uzupełnionej Karty uczestnictwa. Regulamin i Kartę uczestnictwa znaleźć można na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu https://mbp.tarnobrzeg.pl

 

Konkurs trwa do 30 kwietnia 2022 roku.

 

Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzeg

Prezes Koła Mieczysław Rawski telefon  605081269