Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu poprzez Rejonowe Koła organizuje akcję zbiórki produktów pszczelich „ MIÓD DLA DZIECI I UCHODŹCÓW Z UKRAINY”

Uprzejmie prosimy w miarę możliwości o symboliczny słoik miodu od każdego pszczelarza.

Po uzgodnieniu telefonicznym z Prezesami (Zarządami) Rejonowych KÓŁ, prosimy o dostarczanie produktów pszczelich na adres wskazany przez Prezesa danego Koła.

Zebrane produkty pszczele będziemy chcieli przekazać do Ośrodków i baz noclegowych (w których przebywają uchodźcy z Ukrainy), które znajdują się na terenie działania danego Rejonowego Koła Pszczelarzy.

Mamy nadzieję, że do Akcji włączą się  aktywne Rejonowe Koła OZP.

Wszelkie informację- biuro OZP w Sandomierzu telefon 158321465