Zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu informuje, organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w BIAŁYMSTOKU          w dniach 24-25 września 2022 roku tj. sobota – niedziela.

Koszt wyjazdu na dwa dni z zakwaterowaniem (jeden nocleg) bez wyżywienia  wynosi 300 zł na osobę.

Chętnych na wyjazd prosimy zgłaszać wraz z wpłatą do Biura OZP do 2 września 2022.

Zgłoszenie ma zawierać imię i nazwisko, PESEL oraz numer telefonu osoby zapisanej. Planujemy wyjazd na 50 osób.

Wyjazd odbędzie się, jeżeli nie będzie obostrzeń (związanych z epidemią koranawirusa) a także przy minimalnej 45 osobowej grupie z całego OZP w Sandomierzu.

Wszelkie ogólne informacje  na stronie  POLSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARSKIEGO 

XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w dniach 23-25 września 2022 r. w Białymstoku (pzp.biz.pl)

Wszelkie informację- biuro OZP w Sandomierzu

Kierownik biura –  Szymon Kaca telefon 158321465