Jak świętowano w Tarnobrzegu

Centralne obchody setnej rocznicy utworzenia w Tarnobrzegu pierwszej organizacji pszczelarskiej, o nazwie Powiatowe Towarzystwo Pszczelnicze, miały miejsce 17 września 2022 roku. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.00 uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez kapelana sandomierskich pszczelarzy, księdza Mirosława Wołosza oraz proboszcza ks. Jana Zająca w kościele Miłosierdzia Bożego na Dzikowie. Następnie nastąpił przemarsz uczestników uroczystości do lokalu „Kameleon” mieszczącego się przy ulicy Warszawskiej. Pochód prowadziła miejska orkiestra, co dodało szyku i splendoru.

Przybyłych do lokalu pszczelarzy i zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz, sponsorów, przyjaciół pszczelarzy oraz poczty sztandarowe powitał gospodarz, Mieczysław Rawski, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu. Następnie prowadząca spotkanie pani Ewa Wójcik – Lis odczytała przygotowany przez Marię Pałkus referat obrazujący stuletnią bogatą historię tarnobrzeskiego pszczelarstwa. W kolejnym punkcie uroczystości nastąpiło odznaczenie sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu Medalem im. ks. dr. Jana Dzierżona. Dokonał tego prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego pan Tadeusz Dylon w towarzystwie prezesa Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu pana Jana Świsia. Z kolei prezes Świś z okazji uroczystości rocznicowych uhonorowany został Dyplomem Honorowego Członka PZP. Następnie wręczone zostały wyróżnienia  i odznaczenia dla zasłużonych tarnobrzeskich pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa. Statuetkę ks. dr. Jana Dzierżona otrzymali działacze związkowi Mieczysław Rawski i Lech Rogoża, Medale im. ks. dr. Jana Dzierżona wręczono pszczelarzom Witoldowi Niezgodzie i Jerzemu Pisarkowi. Złotymi Odznakami PZP odznaczono pszczelarza Huberta Klubka i działające na rzecz pszczelarstwa panie Katarzynę Opiołę i Ewę Wójcik – Lis. Srebrne Odznaki PZP otrzymali Krystyna Gryszun, Wacław Rawski i Władysław Kobylarz. Wręczono też Brązowe Odznaki PZP. Tę część spotkania poprowadził kierownik biura Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu – Szymon Kaca. W imieniu odznaczonych głos zabrał Lech Rogoża, który podziękował za docenienie zaangażowania społecznego zarówno pszczelarzy jak i zaprzyjaźnionych z nimi osób, działających na rzecz popularyzowania idei pszczelarstwa. Następnie przemówili zaproszeni goście: prezydent Tarnobrzega – Dariusz Bożek, starosta tarnobrzeski – Jerzy Sudoł oraz w imieniu nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba – Hubert Klubek. Życzyli oni pszczelarzom dalszej owocnej pracy i wręczyli okolicznościowe upominki. Na koniec części oficjalnej przemówił prezes RKP Mieczysław Rawski, który podziękował za przybycie i wszelkie wsparcie podczas organizacji Roku Pszczelarzy przedstawicielom władz miejskich i powiatowych, burmistrzom i wójtom oraz sponsorom. Dziękował też za przybycie prezydentowi PZP Tadeuszowi Dylonowi i jego zastępcy Stanisławowi Bólowi, prezesowi Janowi Świsiowi i Szymonowi Kacy z OZP w Sandomierzu, prezesom zaprzyjaźnionych rejonowych kół z Annopola, Bojanowa, Dwikóz, Iwanisk, Łoniowa, Nowej Dęby, Opatowa, Połańca, Potoka Wielkiego, Sandomierza, Zbydniowa a także Stalowej Woli i Mielca oraz pocztom sztandarowym z Mielca i Stalowej Woli, Sandomierza, Dwikóz, Potoka Wielkiego i Iwanisk.

W części nieoficjalnej spotkania uczestnicy uroczystości zostali podjęci obiadem, a na deser częstowali się okolicznościowym tortem. Można było ze sobą porozmawiać, a także wpisać się do wystawionej Kroniki Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu. Wszyscy goście obdarowani zostali okolicznościową statuetkę upamiętniającą 100 lat organizacji pszczelarskiej w Tarnobrzegu oraz egzemplarzem książki Marii Pałkus „O pszczołach, pszczelarzach i ich zrzeszeniach” specjalnie na tę okoliczność opracowanej.

Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzeg

Prezes Koła Mieczysław Rawski telefon  605081269