P I L N A    INFORMACJA   ! ! ! 

Zarząd  Rejonowego Koła Pszczelarzy w Sandomierzu  w biurze  Koła

(Sandomierz ulica Romana Koseły 22, II Piętro pokój  215 ) 

w  dniu   4   listopada 2022r  PIĄTEK

w godzinach   od  11.00 do 17.00

będzie   wypłacał  REFUNDACJE   za  leki,  pszczoły   dla pszczelarzy Zrzeszonych  wg wykazu.

Wszelkie informacje  Sekretarz Koła  Sławomir Kilasiński  – 600 473 572

Z poważaniem:

PREZES Agnieszka Pawlikowska – 791 666 574

Sekretarz  Sławomir Kilasiński  – 600 473 572

Vice prezes Tadeusz Walek  – 510 147 242

Skarbnik – Sławomir Sobczyk  – 725 373 083

 

Osoba wprowadzająca informację na stronie:

Biuro Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu

Kierownik Biura-Szymon Kaca   telefon 15 8321465