Zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu informuje, że (zgodnie z pismem z Centrali ARiMR) od dnia 01.01.2023 warunki dofinansowania dla pszczelarzy ulegają zmianom. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w mechanizmie od roku 2023 mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów.

Nadania numeru EP dokonuje Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pszczelarza.

Zatem każdy pszczelarz ubiegający się o pomoc finansową indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej musi posiadać numer EP.

Posiadanie numer EP (ewidencji producentów) jest wymagany przy wszystkich projektach; zakup leków, zakup pszczół, zakup sprzętu pszczelarskiego.

Uprzejmie prosimy wszystkich Prezesów Kół o poinformowanie wszystkich swoich członków o w/w zmianach.

SZANOWNI  członkowie  koleżanki  i koledzy uprzejmie prosimy o złożenie u swoich Prezesów Rejonowych KÓŁ  następujących dokumenty:

  • Kserokopii dokumentów potwierdzających nadanie numeru EP (dla każdego pszczelarza, który znajduje się w wykazie pszczelarzy i pni pszczelich na rok 2022) 

    Będziemy akceptować: kserokopię nadania numeru EP wystawioną przez Biuro Powiatowe ARiMR lub  kserokopię zaświadczenia potwierdzające nadanie numeru EP przez  Kierownika Biura Powiatowego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZPSandomierzu

Szymon KACA kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    oraz  telefon 15 832 14 65