PRZYPOMINAMY  SZANOWNI  członkowie

( koleżanki  i koledzy  kto nie złożył   jeszcze )

aby  złożyć  PILNIE  !!!   u swoich Prezesów Rejonowych KÓŁ   

lub  w biurze OZP w Sandomierzu następujący dokument:

  • kserokopię decyzji, wniosku z widocznym nr. EP wystawioną przez  ARiMR,  

  • lub kserokopię zaświadczenia potwierdzające nadanie numeru EP w  Biurze Powiatowym  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Posiadanie numer EP (ewidencji producentów) jest wymagany przy wszystkich projektach od 2023roku: zakup leków, zakup pszczół, zakup sprzętu pszczelarskiego.

Kto  nie złoży   w/w dokumentu  nie może ubiegać się  o refundację.

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZPSandomierzu

Szymon KACA kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    oraz  telefon 15 832 14 65