19.3 C
Sandomierz,PL
sobota, Maj 21, 2022

Biuro OZP i SKLEP Pszczelarski

INFORMACJA 

 W  dniach  od 2 do 6 maja    b.r.   

Biuro  OZP   i  Sklep  Pszczelarski 

Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu

CZYNNE   codziennie

od poniedziałku do piątku

( najlepiej po kontakcie telefonicznym)

Z poważaniem

Kierownik Biura – Szymon Kaca

biuro  i sklep  OZP w Sandomierzu  

telefon  158321465   lub   605 263 199

 

Tarnobrzescy pszczelarze o pszczołach

 

Tarnobrzescy pszczelarze o pszczołach

Zorganizowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu wystawy „Pszczoły, bartnicy, pasiecznicy i wybitni pszczelarze”, która była eksponowana w miesiącu marcu i kwietniu, stało się okazją do spotkań tarnobrzeskich pszczelarzy z dziećmi i młodzieżą.

Młodzi słuchacze nie tylko zwiedzali wystawę, na której prezentowane były stare książki o pszczelarstwie, fotografie i różne przedmioty związane z hodowlą pszczół, ale od pszczelarzy dowiadywali się także, jak wygląda życie pszczół w ulu i jaka obowiązuje tam hierarchia, jaką rolę pełni pszczoła – matka, jaką robotnica, jaką truteń, jak pszczoły spędzają zimę, poznawali budowę tych owadów i ich cykl rozwojowy. Mieli także okazję zajrzeć do ula z plastrami miodu oraz poznać zastosowanie prezentowanych na wystawie przedmiotów, bez których nie da się prowadzić pasieki. Dzieciaki mogły też przymierzyć ochronny kapelusz pszczelarski lub spróbować swoich sił w obsłudze dymiarki. Czasami pszczelarze częstowali słuchaczy miodem lub obdarowywali drobnymi upominkami.

Z uczniami ze szkół z Tarnobrzega i okolicy spotkali się: panie Patrycja Stępień i Krystyna Gryszun oraz panowie Roman Tański, Witold Niezgoda i Mieczysław Rawski. Natomiast pan Wiesław Gil mówił nie tylko o roli pszczół  i potrzebie ich ochrony, pracy pszczelarza i jego narzędziach, ale także o swojej wielkiej pasji, jaką jest kolekcjonowanie książek, czasopism i przedmiotów związanych z uprawianiem tego zawodu. O bartnictwie, którym zajmowali się mieszkający w widłach Wisły i Sanu Lasowiacy, opowiadała również pani Maria Pałkus, interesująca się historią pszczelarstwa.

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

Mieczysław Rawski telefon  605 081 269

Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku PAMIĘTAJ !!!

PLAKAT A3

 

Przypominamy  o właściwym stosowaniu  środków  ochrony  roślin.

 

 

Pomoc finansowa dla pszczelarzy

 

ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

Pomoc finansowa dla pszczelarzy

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

BENEFICJENTEM POMOCY MOŻE BYĆ PSZCZELARZ:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
 2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  – o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
 3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

 

źródło   strona internetowa:

Pomoc dla pszczelarzy – nabór 2022 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ogólnopolska Konferencja “Weterynaria dla pszczelarstwa”

 

VI Ogólnopolska Konferencja “Weterynaria dla pszczelarstwa”

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu “Weterynaria dla pszczelarstwa”

Link do formularza zgłoszeniowego na konferencję

Plakat w formie PDF – do pobrania

Projekty z dofinansowaniem KOWR na sezon 2021/2022

Zarząd i Biuro OZP w Sandomierzu informuję, że projekty złożone w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zostały zaakceptowane przez Komisję, która dokonała weryfikacji projektów i określiła kwotę refundacji.

Zarząd OZP w Sandomierzu  17 marca   b.r.  podpisał   umowy;

 • Na zakup sprzętu pszczelarskiego zwrot  maksymalnie do 60 % kwoty netto,

 • Na zakup urządzeń (przyczepy, wagi pasieczne) zwrot  do 60 % netto,

 • na zakup pszczół (matki i odkłady) refundacja  do 70 % netto,

 • Na zakup leków przeciw Warrozie –  dofinansowanie do 90 % netto 

Konkretne  Zapisy  pszczelarzy  odbyły się w  poszczególnych Rejonowych Kołach Pszczelarzy.

Zarząd  i buro Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu informuje, że  we wszystkich projektach na lata 2021/2022  obowiązuje nas wykaz z dnia18 30.09.2021 roku

Biuro OZP w Sandomierzu   telefon 158321465

Szkolenie dla pszczelarzy 27 marca 2022r

 

Zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu informuje, że organizuje    szkolenie dla Pszczelarzy w dniu:

27. marca . 2022 /niedziela /  KATOLICKI DOM KULTURY

 • Sandomierz ul. Mariacka 12 (obok Katedry Sandomierskiej )

  od godzina  9.30

Tematem szkolenia będzie –

Choroby pszczół-choroby roztoczowe i grzybicze, choroby  czerwiu”

a wykład przeprowadzi  pan Paweł Chorbiński z Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia .

Parking obok Domu Katolickiego bezpłatny otwarty od godziny 9.00

Prosimy Prezesów i Członków Zarządu OZP o poinformowanie pszczelarzy o terminie a także o liczne i punktualne przybycie na w/w szkolenie

Zapraszamy również pszczelarzy niezrzeszonych w OZP.

Wszelkie informacje – 

Kierownik biura OZP  w Sandomierzu – Szymon Kaca telefon   158321465

Powiatowy konkurs plastyczny powiat TARNOBRZESKI

 

Powiatowy konkurs plastyczny na plakat

Tarnobrzeskie Rejonowe Koło Pszczelarzy wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. M. Marczaka organizują konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych powiatu tarnobrzeskiego „Pszczółka przyjacielem człowieka”. Trwa on do końca kwietnia. Konkurs ten objął patronatem Prezydent Miasta Tarnobrzega i Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu na temat roli pszczół lub ich ochrony. Dodatkowo na pracy powinna się znaleźć informacja: Tarnobrzescy pszczelarze 100 lat. Regulamin konkursu i karta uczestnictwa znajdują się na stronie Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu https://mbp.tarnobrzeg.pl

 

MIÓD DLA DZIECI I UCHODŹCÓW Z UKRAINY !!!

 

Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu poprzez Rejonowe Koła organizuje akcję zbiórki produktów pszczelich „ MIÓD DLA DZIECI I UCHODŹCÓW Z UKRAINY”

Uprzejmie prosimy w miarę możliwości o symboliczny słoik miodu od każdego pszczelarza.

Po uzgodnieniu telefonicznym z Prezesami (Zarządami) Rejonowych KÓŁ, prosimy o dostarczanie produktów pszczelich na adres wskazany przez Prezesa danego Koła.

Zebrane produkty pszczele będziemy chcieli przekazać do Ośrodków i baz noclegowych (w których przebywają uchodźcy z Ukrainy), które znajdują się na terenie działania danego Rejonowego Koła Pszczelarzy.

Mamy nadzieję, że do Akcji włączą się  aktywne Rejonowe Koła OZP.

Wszelkie informację- biuro OZP w Sandomierzu telefon 158321465

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu

 

Powiatowy Konkurs Literacki „Ja i pszczoły”

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu we współpracy z  Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Michała Marczaka organizuje Powiatowy Konkurs Literacki „Ja i pszczoły”, który objął patronatem Prezydent Miasta Tarnobrzega i Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego. Jest to jedno z przedsięwzięć mających na celu uczczenie obchodów setnej rocznicy powstania Powiatowego Koła Pszczelniczego w Tarnobrzegu.

W pracach uczestnicy mogą podejmować różnorodną problematykę pszczelarską: popularyzować sylwetki pszczelarzy i ich pracę, krzewić wiedzę o historii pszczelarstwa w regionie i mieście, wskazywać na różnice pomiędzy pszczelarstwem dawniej i dziś, dzielić się wiedzą o walorach miodu i innych pszczelich produktów, szerzyć wiedzę o znaczącej roli pszczół w życiu człowieka i potrzebie ich ochrony, uświadamiać społeczeństwu znaczenie ochrony pszczół i opieki nad nimi.

Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach. Uczniowie w wieku 13 – 19 lat mają przeprowadzić wywiad z pszczelarzem z terenu Tarnobrzega lub powiatu tarnobrzeskiego, wywiad ten następnie trzeba opracować literacko i przedstawić do  autoryzacji rozmówcy. Pozostali dorośli uczestnicy Konkursu spisują swe wspomnienia związane z pszczelarstwem. Uwzględnić w nich mogą własne doświadczenia i przeżycia lub refleksje odnoszące się do innych osób związanych z pszczołami. Mile widziane anegdoty.

Prace mogą być pisane ręcznie lub na komputerze. Objętość pracy nie powinna przekraczać 3  stron rękopisu lub maszynopisu. Każda praca powinna zawierać tytuł oraz załącznik w postaci uzupełnionej Karty uczestnictwa. Regulamin i Kartę uczestnictwa znaleźć można na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu https://mbp.tarnobrzeg.pl

 

Konkurs trwa do 30 kwietnia 2022 roku.

 

Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzeg

Prezes Koła Mieczysław Rawski telefon  605081269

 

Najnowsze