11.3 C
Sandomierz,PL
sobota, Październik 1, 2022

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2022 r.

„Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2022 r.”

Zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy         w Sandomierzu  w dniu 29.09.2022 r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o powierzenie realizacji zadania publicznego   pod tytułem

„Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”.

Zadanie obejmuje zakup dobrej jakości węzy pszczelej, wyprodukowanej z wosku pszczelego wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera, oraz rozdysponowanie zakupionej węzy wśród pszczelarzy posiadających zarejestrowane pasieki na terenie województwa świętokrzyskiego.

Rozdysponowanie  i przekazanie węzy  pszczelej powinno się  odbyć  w październiku b.r.

Wszelkie informacje  w biurze OZP w Sandomierzu –

kierownik biura  – Szymon Kaca

telefon  15 832 14 65

 

 

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu

 

Jak świętowano w Tarnobrzegu

Centralne obchody setnej rocznicy utworzenia w Tarnobrzegu pierwszej organizacji pszczelarskiej, o nazwie Powiatowe Towarzystwo Pszczelnicze, miały miejsce 17 września 2022 roku. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.00 uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez kapelana sandomierskich pszczelarzy, księdza Mirosława Wołosza oraz proboszcza ks. Jana Zająca w kościele Miłosierdzia Bożego na Dzikowie. Następnie nastąpił przemarsz uczestników uroczystości do lokalu „Kameleon” mieszczącego się przy ulicy Warszawskiej. Pochód prowadziła miejska orkiestra, co dodało szyku i splendoru.

Przybyłych do lokalu pszczelarzy i zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz, sponsorów, przyjaciół pszczelarzy oraz poczty sztandarowe powitał gospodarz, Mieczysław Rawski, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu. Następnie prowadząca spotkanie pani Ewa Wójcik – Lis odczytała przygotowany przez Marię Pałkus referat obrazujący stuletnią bogatą historię tarnobrzeskiego pszczelarstwa. W kolejnym punkcie uroczystości nastąpiło odznaczenie sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu Medalem im. ks. dr. Jana Dzierżona. Dokonał tego prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego pan Tadeusz Dylon w towarzystwie prezesa Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu pana Jana Świsia. Z kolei prezes Świś z okazji uroczystości rocznicowych uhonorowany został Dyplomem Honorowego Członka PZP. Następnie wręczone zostały wyróżnienia  i odznaczenia dla zasłużonych tarnobrzeskich pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa. Statuetkę ks. dr. Jana Dzierżona otrzymali działacze związkowi Mieczysław Rawski i Lech Rogoża, Medale im. ks. dr. Jana Dzierżona wręczono pszczelarzom Witoldowi Niezgodzie i Jerzemu Pisarkowi. Złotymi Odznakami PZP odznaczono pszczelarza Huberta Klubka i działające na rzecz pszczelarstwa panie Katarzynę Opiołę i Ewę Wójcik – Lis. Srebrne Odznaki PZP otrzymali Krystyna Gryszun, Wacław Rawski i Władysław Kobylarz. Wręczono też Brązowe Odznaki PZP. Tę część spotkania poprowadził kierownik biura Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu – Szymon Kaca. W imieniu odznaczonych głos zabrał Lech Rogoża, który podziękował za docenienie zaangażowania społecznego zarówno pszczelarzy jak i zaprzyjaźnionych z nimi osób, działających na rzecz popularyzowania idei pszczelarstwa. Następnie przemówili zaproszeni goście: prezydent Tarnobrzega – Dariusz Bożek, starosta tarnobrzeski – Jerzy Sudoł oraz w imieniu nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba – Hubert Klubek. Życzyli oni pszczelarzom dalszej owocnej pracy i wręczyli okolicznościowe upominki. Na koniec części oficjalnej przemówił prezes RKP Mieczysław Rawski, który podziękował za przybycie i wszelkie wsparcie podczas organizacji Roku Pszczelarzy przedstawicielom władz miejskich i powiatowych, burmistrzom i wójtom oraz sponsorom. Dziękował też za przybycie prezydentowi PZP Tadeuszowi Dylonowi i jego zastępcy Stanisławowi Bólowi, prezesowi Janowi Świsiowi i Szymonowi Kacy z OZP w Sandomierzu, prezesom zaprzyjaźnionych rejonowych kół z Annopola, Bojanowa, Dwikóz, Iwanisk, Łoniowa, Nowej Dęby, Opatowa, Połańca, Potoka Wielkiego, Sandomierza, Zbydniowa a także Stalowej Woli i Mielca oraz pocztom sztandarowym z Mielca i Stalowej Woli, Sandomierza, Dwikóz, Potoka Wielkiego i Iwanisk.

W części nieoficjalnej spotkania uczestnicy uroczystości zostali podjęci obiadem, a na deser częstowali się okolicznościowym tortem. Można było ze sobą porozmawiać, a także wpisać się do wystawionej Kroniki Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu. Wszyscy goście obdarowani zostali okolicznościową statuetkę upamiętniającą 100 lat organizacji pszczelarskiej w Tarnobrzegu oraz egzemplarzem książki Marii Pałkus „O pszczołach, pszczelarzach i ich zrzeszeniach” specjalnie na tę okoliczność opracowanej.

Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzeg

Prezes Koła Mieczysław Rawski telefon  605081269

 

Sklep Pszczelarski CZYNNY tylko w poniedziałek

0

INFORMACJA 

Sklep  Pszczelarski  Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu

 do odwołania   CZYNNY   tylko w poniedziałki

w godzinach  od 9.00 do 13.00

telefon  158321465 lub 605 263 199

 

Z poważaniem

Kierownik Biura – Szymon Kaca

biuro  i sklep  OZP w Sandomierzu  

 

Kradną ule z pszczołami !!!

0

KRADNĄ  ULE  z PSZCZOŁAMI  !!!

Około 24 sierpnia b.r.  zostały skradzione  (kilkadziesiąt) ule  z pszczołami.

Właściciel pasieki  z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu   jest  rozgoryczony.

Wszystkie ULE  są   oznakowane  TUMIDAJEWICZ oraz  BURNAT  w odpowiednim charakterystycznym kolorze.

W załączeniu  zdjęcie pasieki kilka dnia  przed  KRADZIEŻĄ.

Kto by widział w swoim terenie  konfigurację  w/w  uli  prosimy  o kontakt.

 

 

Za wskazanie miejsca postoju  uli (pasieki )  przewidujemy   nagrodę 

Prosimy  o kontakt

biuro Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu

telefon  15 832 14 65  oraz  mail  ozp.sandomierz@onet.pl 

 

 

 

Planujemy wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 24/25 września BIAŁYSTOK

 

Zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu informuje, organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w BIAŁYMSTOKU          w dniach 24-25 września 2022 roku tj. sobota – niedziela.

Koszt wyjazdu na dwa dni z zakwaterowaniem (jeden nocleg) bez wyżywienia  wynosi 300 zł na osobę.

Chętnych na wyjazd prosimy zgłaszać wraz z wpłatą do Biura OZP do 2 września 2022.

Zgłoszenie ma zawierać imię i nazwisko, PESEL oraz numer telefonu osoby zapisanej. Planujemy wyjazd na 50 osób.

Wyjazd odbędzie się, jeżeli nie będzie obostrzeń (związanych z epidemią koranawirusa) a także przy minimalnej 45 osobowej grupie z całego OZP w Sandomierzu.

Wszelkie ogólne informacje  na stronie  POLSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARSKIEGO 

XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w dniach 23-25 września 2022 r. w Białymstoku (pzp.biz.pl)

Wszelkie informację- biuro OZP w Sandomierzu

Kierownik biura –  Szymon Kaca telefon 158321465

 

„Stalowa pszczoła nie istnieje” 16 września 2022 r.

 

„Stalowa pszczoła nie istnieje”

VII Forum pszczelarskie w Stalowej Woli

poświęcone tematyce wczesnego rozpoznawania i zwalczania  chorób pszczół, dostępności badań diagnostycznych, wykrywania pozostałości w miodzie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, a także programów wspierających sektor pszczelarski.

 

 

  • TERMIN: 16 września 2022 r.
  • MIEJSCE: Wydział Mechaniczno – Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola
  • BENEFICJENCI: hodowcy pszczół, lekarze weterynarii i właściciele gospodarstw pasiecznych, rolnicy, działkowcy, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz firm zajmujących się dystrybucją środków ochrony roślin z terenu Powiatu Stalowowolskiego, jak również powiatów ościennych.
  • GŁÓWNY CEL: udzielenie merytorycznej pomocy pszczelarzom i właścicielom pasiek, jak również uświadomienie powagi sytuacji podmiotom prawa mającym bezpośredni lub pośredni wpływ na życie pszczół, a także zasygnalizowanie mieszkańcom Powiatu Stalowowolskiego realności zagrożenia dla populacji ludzkiej w przypadku wyginięcia pszczelego gatunku, promocja walorów odżywczych i leczniczych produktów pszczelich.

 

Program Konferencji:

8 00

 

 

9 00

Rejestracja uczestników

 

OTWARCIE KONFERENCJI

9 30

 

 

 

 

10 15

 

 

10 35

 

 

10 50

Wczesne rozpoznanie podstawą skutecznego zwalczania  chorób pszczół

 – wykładowca – dr hab. Paweł Chorbiński – prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

 

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-27 w zakresie inwestycji w sektor pszczelarski

– Jacek Parszewski – Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przerwa 

Wykrywanie pozostałości w miodzie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi

– wykładowca – dr Tomasz Kiljanek – Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławac

 

11 35

11 55

 

 

12 55

 

 

 

 

13 40

Zwalczanie warrozy czerwiu zasklepionego

– VET ANIMAL – P. Marcin Raczyński

 

Przerwa na kawę

 

Nozemoza, czy problem wciąż aktualny?

– wykładowca – dr Andrzej Bober – lek. wet. Andrzej Bober Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

Diagnostyka chorób pszczół i badanie jakości miodu w ZHW Krosno

– dr n. wet. Jan Dacko Kierownik Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu

 

 

14 00

 

14 20

Dyskusja i podsumowanie VII Forum pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”

 

ZAKOŃCZENIE I POCZĘSTUNEK

 

 

Uwaga !!!

obowiązują  zapisy  na  w/w forum pszczelarskie:

Hubert Karwan
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
e-mail: lasy@stalowowolski.pl
tel.: 15 643 36 00

Podsumowanie konkursów pszczelarskich w Tarnobrzegu

 

Podsumowanie konkursów pszczelarskich w Tarnobrzegu

Dnia 10 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Marczaka w Tarnobrzegu odbyła się kolejna uroczystość z okazji trwającego Roku Pszczelarzy. Było to podsumowanie powiatowych konkursów: literackiego i plastycznego, nad którymi patronat objęli Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, którzy również fundowali nagrody. Obaj przedstawiciele władz zaszczycili swą obecnością licznie zgromadzonych na uroczystości laureatów konkursów, ich opiekunów i zaproszonych pszczelarzy oraz przedstawicieli OZP w Sandomierzu. Wręczali osobom nagrodzonym dyplomy oraz wartościowe nagrody, a w swych wystąpieniach gratulowali dzieciom i młodzieży zdolności, a pszczelarzom aktywności. Pan starosta wręczył prezesowi Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu – Mieczysławowi Rawskiemu okolicznościowy  list gratulacyjny.

Konkursy zostały zorganizowane w celu uczczenia setnej rocznicy powstania w Tarnobrzegu Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego, czyli pierwszej organizacji związkowej pszczelarzy. Konkurs plastyczny „Pszczółka przyjacielem człowieka” skierowany był do uczniów szkół podstawowych powiatu tarnobrzeskiego. Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu popularyzującego rolę pszczół w życiu człowieka lub potrzebę ich ochrony. Plakat oprócz ciekawej strony plastycznej musiał zawierać trafne hasło oraz informację: „Tarnobrzescy pszczelarze 100 lat”. Konkurs ten organizowany był w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież. Wzięło w nim udział aż 121 uczestników, ale 39 prac nie spełniało wymogów formalnych. Pierwsze miejsce w kategorii dzieci zajął Dawid Gil, a w kategorii młodzież – Ada Sadrakuła. Oprócz drugich i trzecich miejsc komisja w składzie: Maria Pałkus, Maria Bobrowska, Rafał Nieckarz, Ewa Wójcik – Lis, Sylwia Bornos przyznała w pierwszej kategorii sześć wyróżnień, a w drugiej kategorii dwa wyróżnienia. Wszystkie prace, które spełniały wymogi formalne, zostały wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w oknach biblioteki przy ulicy Szerokiej, budząc duże zainteresowanie przechodniów.

Natomiast konkurs literacki „Ja i pszczoły” był bardziej skomplikowany. Także odbywał się w dwóch kategoriach: młodzież miała przeprowadzić wywiad z pszczelarzem, natomiast dorośli pisali wspomnienia związane z pszczelarstwem tarnobrzeskim. Celem konkursu było udokumentowanie pszczelarskiego wczoraj i dziś. W konkursie literackim wzięło udział 13 uczestników, ale jedna praca nie spełniała wymogów formalnych. Wywiady i wspomnienia prezentowały wysoki poziom i były bardzo wartościowe, dlatego wszystkie zostały nagrodzone. Autorzy pisali o pszczołach, miodzie, pracy pszczelarza, opisywali różne anegdoty. Były też wypowiedzi stanowiące wartość dokumentalną. Komisja najwyżej oceniła wywiad uczennicy Dominiki Ciejki przeprowadzony z pszczelarzem Tadeuszem Pukalukiem. Najciekawsze wspomnienie napisał pan Witold Niezgoda, ukazując stuletnią historię pszczelarstwa w swojej rodzinie. Fragmenty wszystkich prac konkursowych zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu pod kierunkiem polonistki Danuty Piątkowskiej.  Występ młodzieży ozdobiła piosenka „Pszczela rodzina”, skomponowana przez Jarosława Piątkowskiego.

Podczas podsumowania konkursu krótką prelekcję o wybitnych pszczelarzach tarnobrzeskich: Józefie Chalcarzu, Wojciechu Rawskim i Antonim Sondeju wygłosiła Maria Pałkus.

Z ramienia Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu głos zabrał  wiceprezes Lech Rogoża, dziękując organizatorom za pomysł i trud przygotowania obu konkursów powiatowych i zapraszając chętnych na lekcje pokazowe do swojej pasieki.

Na koniec uroczystości prezes Mieczysław Rawski podziękował pani dyrektor Monice  Sadkowskiej oraz paniom bibliotekarkom Sylwii Bornos i Katarzynie Opiole za owocną współpracę. Złożył również podziękowania pani Danucie Piątkowskiej za przygotowanie uczniów do występów.

Przed pszczelarzami tarnobrzeskimi jeszcze wiele ważnych zadań, które zamierzają realizować w ramach obchodów Roku Pszczelarzy. Mają chęci do działania, bo czują zainteresowanie ze strony władz, przychylnie nastawionych do nich i ich pomysłów i wspierających ich finansowo. Oby tak dalej!

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

Mieczysław Rawski telefon  605 081 269

 

Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku PAMIĘTAJ !!!

PLAKAT A3

 

Przypominamy  o właściwym stosowaniu  środków  ochrony  roślin.

 

 

Pomoc finansowa dla pszczelarzy

 

ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

Pomoc finansowa dla pszczelarzy

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

BENEFICJENTEM POMOCY MOŻE BYĆ PSZCZELARZ:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  – o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
  3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

 

źródło   strona internetowa:

Pomoc dla pszczelarzy – nabór 2022 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ogólnopolska Konferencja “Weterynaria dla pszczelarstwa”

 

VI Ogólnopolska Konferencja “Weterynaria dla pszczelarstwa”

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu “Weterynaria dla pszczelarstwa”

Link do formularza zgłoszeniowego na konferencję

Plakat w formie PDF – do pobrania

Najnowsze