22.3 C
Sandomierz,PL
sobota, czerwiec 15, 2024

Sklep Pszczelarski CZYNNY w poniedziałek, środę i piątek

0

INFORMACJA 

Sklep  Pszczelarski  

Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu

w  dniach  od 10  do 14 czerwca  b.r.   

CZYNNY  w poniedziałek, środę i piątek do godziny  13.00

 •  we wtorek  i czwartek  biuro  OZP  pracuje  zdalnie  lub  stacjonarnie

 

 • telefon   15 832 14 65  czynny   do godziny 15.00
 • telefon   605 263 199   czynny   codziennie

Gdy nie odbieramy telefonu staramy się oddzwonić na numery  krajowe

 oraz   

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    

CENNIK   i  Wszelkie  informację  telefonicznie  lub  osobiście

Posiadamy  w sprzedaży cały sezon:

 • podstawowe  artykuły  pasieczne  i pszczelarskie (cedzidła, podkurzacze, drut do ramek,  miotełki, dłuta,  odsklepiacze, gwoździe do ramek itp),
 • podstawową odzież pszczelarską (bluzy, kapelusze, rękawice),
 • Ramki  gniazdowe do wszystkich podstawowych typów ULI (np. wielkopolski, warszawski, dadant),
 • Ciasto pszczele (op. 1 kg), syrop pszczelarski (op. 15 kg)
 • Sprzedajemy węzę  pszczelą  (PRODUCENT  FIRMA  BARTEK – Jerzy  SKIBA),
 • skupujemy wosk pszczeli.

Z poważaniem 

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZP w Sandomierzu

Szymon KACA  kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    

 

Rozstrzygnięcie Konkursu PLASTYCZNEGO Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu

 

 Konkurs „Siejmy kwietne łąki” podsumowany

Dnia 24 kwietnia 2024 r. w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Siejmy kwietne łąki” pod patronatem Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzego Sudołą i Prezydenta Miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka. Konkurs organizowało Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu, wspierane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczelarstwa Ziemi Tarnobrzeskiej „Bartnik”, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. dra Michała Marczaka.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego i cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło 111 plakatów, z których nagrodzono sześć i wyróżniono siedem. Prace prezentowały wysoki poziom. I miejsce otrzymała praca Liliany Mroczek, uczennicy SP3. Nagrodzeni laureaci i finaliści przybyli na uroczystość ze swymi rodzicami i nauczycielami, by odebrać z rąk włodarzy i organizatorów dyplomy oraz pakiety nagród popularyzujących pszczelarstwo i uprawę łąk kwietnych. Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu reprezentował pan Lech Rogoża.

Uczestnicy uroczystości mogli posłuchać ciekawostek na temat życia pszczół opowiadanych przez pszczelarza Witolda Niezgodę oraz obejrzeć krótką pouczającą scenkę „Bajka o Jasiu i Małgosi w wersji ekologicznej” w wykonaniu uczniów klasy czwartej SP3. Na pożegnanie pszczelarze częstowali miodem.

Barwne prace wszystkich uczestników konkursu można obejrzeć do 8 maja na wystawie w Galerii Okno, na pewno zachęcają one do uprawy łąk kwietnych.

Rawski Mieczysław

Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

telefon 605 081 269

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZP w Sandomierzu

Szymon KACA  kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    oraz  telefon 15 832 14 65

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zapraszają do udziału w Rozstrzygnięciu Konkursu Plastycznego „Siejmy łąki kwietne”.

Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród  w dniu 24.04.2024 /środa/  godzina 16.00

Sala odczytowa Miejska Bibioteka Publiczna w Tarnobrzegu   Ulica Szeroka 13

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Siejmy łąki kwietne”. Jego cel to popularyzowanie idei uprawiania łąk kwietnych i korzyści z tego wynikających oraz upowszechnianie wiedzy o życiu pszczół i ich znaczeniu w przyrodzie.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego, którzy samodzielnie wykonają plakat spełniający cele konkursu. Praca powinna też zawierać trafne hasło.

Konkurs trwa od 15 lutego 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

 

 Wszelkie informacje  na stronie:

Konkurs plastyczny „Siejmy łąki kwietne” – zapraszamy do udziału (mbp.tarnobrzeg.pl)

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród głównych i wyróżnień.

Komisja Konkursowa oceniać będzie zgodność pracy z tematem, trafność hasła, oryginalność i walory artystyczne.

 

 

 

Wyróżnienie dla Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

Już od kilku lat Samorząd Województwa Podkarpackiego przy współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie prowadzi kampanię edukacyjną dotyczącą roli pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie. Jednym z elementów tego projektu jest organizacja Konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”. Jego celem jest docenienie aktywności kół pszczelarzy z Podkarpacia.  Po raz pierwszy do akcji dołączyli w tym roku podkarpaccy pszczelarze zrzeszeni w Okręgowym Związku Pszczelarzy w Sandomierzu.

W ramach konkursu na adres Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu wpłynęło 20 wypełnionych ankiet konkursowych. Ankiety zostały przyporządkowane do trzech grup ustalonych ze względu na ilość członków zrzeszonych przez poszczególne Koła. Członkowie Komisji Konkursowej ocenili ankiety zgodnie z Regulaminem Konkursu. Pod uwagę były brane m.in. takie kryteria jak: udział w szkoleniach, popularyzowanie wiedzy o pszczelarstwie, udział w konkursach dla pszczelarzy, ale też różnorodność produktów pozyskiwanych od pszczół przez członków Koła, a także aktywność w pozyskiwaniu dotacji na działalność.

Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa nagrodziła, przyznając pierwsze miejsce w kategorii – od 41 do 70 członków – Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu, któreposiada 2230 rodzin pszczelich, wytwarza 14 rodzajów miodu, wydaje broszury, prowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży na temat roli pszczół i ich znaczeniu w środowisku, idei łąk kwietnych i sadzenia rośli miododajnych”. 

Rozdanie dyplomów i nagród w postaci  młynków do pozyskiwania pierzgi z separatorem dla laureatów oraz uli pokazowych dla finalistów było miłym akcentem wydarzenia. Miało ono miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 13.12.2023 r.

W uroczystości wziął udział wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, Tadeusz Dylon, prezes WZP w Rzeszowie oraz przedstawiciele Kół Pszczelarskich, laureatów konkursu. Tarnobrzeg reprezentowali: Lech Rogoża (wiceprezes Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu), Jerzy Pisarek i Witold Niezgoda.

 Wszelkie informacje  na stronie:

 Portal Samorządu Województwa Podkarpackiego – Podkarpacie wspiera pszczelarstwo  

 

W dniu 08 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze Uchwały Nr 544/11451/23 z dnia 21 listopada 2023 r. w celu rozstrzygnięcia konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, zorganizowanego w 2023 r. w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Wszelkie informacje  na stronie:

Portal Samorządu Województwa Podkarpackiego – Rozstrzygnięcie konkursu na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” w 2023 roku

Chronimy bioróżnorodność Podkarpacia

Symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych odbyło się po raz dziewiąty w budynku urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. Sadzonki przekazał wicemarszałek Piotr Pilch. Samorząd Województwa Podkarpackiego kontynuuje realizację kampanii edukacyjnej pod nazwą „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Sukces tej inicjatywy jest ściśle uzależniony od zaangażowania i współpracy z partnerami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Jarosławiu oraz po raz pierwszy z Okręgowym Związkiem Pszczelarzy w Sandomierzu, obejmującym także teren województwa podkarpackiego.

W urzędzie  marszałkowskim w Rzeszowie  31 października 2023r zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy  w Sandomierzu reprezentował  Skarbnik JERZY BYSTRZYK.

Wszelkie informacje  na stronie:

Portal Samorządu Województwa Podkarpackiego – Chronimy bioróżnorodność Podkarpacia

 

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZP w Sandomierzu

Szymon KACA  kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    oraz  telefon 15 832 14 65

 

 

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

 

Nabór 2024 – Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

ARiMR od 2 kwietnia 2024 r. rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór potrwa do 31 maja 2024 r.

Z dniem 2 kwietnia 2024 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

BENEFICJENTEM POMOCY MOŻE BYĆ PSZCZELARZ:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
 2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. AKTUALNE zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis – o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
 3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

Składanie wniosków:

Wnioski można składać osobiście w jednostce terenowej ARiMR.

Dokumenty można także przekazywać za pośrednictwem:

 • platformy ePUAP,    usługi mObywatel na stronie gov.pl
 • lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

SZCZEGÓŁY  na   stronie  internetowej  ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2024—pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich

 

Z poważaniem 

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZP w Sandomierzu

Szymon KACA  kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    oraz  telefon 15 832 14 65

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa LUBELSKIEGO

 

„Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego w 2024 r.”

Zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy    w Sandomierzu  w dniu 12.03.2024 r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o powierzenie realizacji zadania publicznego   pod tytułem „Zakup dobrej jakości  węzy pszczelej”.

Link  do strony  woj. lubelskiego

Dotacje dla lubelskich pszczelarzy przyznane – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zadanie obejmuje zakup dobrej jakości węzy pszczelej, wyprodukowanej z wosku pszczelego wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera, oraz rozdysponowanie zakupionej węzy wśród pszczelarzy posiadających zarejestrowane pasieki na terenie województwa lubelskiego.

Rozdysponowanie  i przekazanie węzy  pszczelej  planowane  jest  na przełomie kwietnia i maja 2024r.

Wszelkie informacje  w biurze OZP w Sandomierzu

-kierownik biura  Szymon Kaca

telefon 15 832 14 65

oraz Prezesów  naszych Rejonowych KÓŁ

z terenu  województwa lubelskiego tj.

RKP  Potok Wielki  i   RKP  Annopol

 

 

 

ZEBRANIA w KOŁACH TERENOWYCH !!!

 ZEBRANIA  w  KOŁACH  TERENOWYCH !!!

 Zebrania  będą    sprawozdawcze  lub sprawozdawczo – wyborcze.

ZEBRANIA   PLANOWANE  i   wykonane (dane z dnia  24.01.2024r)

Lp

Nazwa Koła

Ilość Członków

Data i miejsce zebrania

1

Potok Wielki

44

28.01.2024r  NIEDZIELA

Urząd Gminy POTOK WIELKI

2

Iwaniska

58

         28.01.2024r  NIEDZIELA   

Gminne Centrum Kultury  IWANISKA

3

Łoniów

31

 NIEDZIELA

Świniary Stare Remiza

8

Annopol

13

  Annopol

5

Nowa Dęba

47

 04.02.2024r     NIEDZIELA  

Dom Kultury  NOWA DĘBA               Zebranie  godz. 12.30

6

Połaniec

14

  Połaniec

7

Opatów

32

 01.02.2024r CZWARTEK 

OPATÓW Bar u RENI ul. lubelska

Zebranie godzina 16.00

8

Sandomierz

115

     04.02.2024r     NIEDZIELA

   Bursa Szkolna w Sandomierzu

ulica Wojska Polskiego 22

Zebrania  godzina 13.00

9

Bojanów

25

 14.01.2024r  NIEDZIELA 

Dom Kultury  BOJANÓW 

10

Tarnobrzeg

68

 

21.01.2024r  NIEDZIELA

budynek KRUS ulica Zwierzyniecka   

11

Dwikozy

32

 06.01.2024r SOBOTA   DWIKOZY

12

Zbydniów

11

  Wszelkie informacje u Prezesa Koła

SUMA

487 członków

Wszelkie informacje  u Prezesów KÓŁ lub

w biurze Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZP w Sandomierzu

Szymon KACA  kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    oraz  telefon 15 832 14 65

Jesteśmy po Pielgrzymce do CZĘSTOCHOWY !!!

Zarząd i biuro Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu

dziękuję  wszystkim  uczestnikom   Pielgrzymki  do Częstochowy

w dniach 6 / 7 grudnia 2023r

W pielgrzymce uczestniczyło 43 osoby:

z Terenu naszych REJONOWYCH KÓŁ:

 • Potok Wielki  17 osób
 • Bojanów  7 osób
 • Nowa Dęba  1 osoba
 • Dwikozy 1 osoba
 • Sandomierz 11 osób
 • Iwaniska 5 osób
 • Opatów 1 osoba.

KILKA zdjęć w linku  do strony PZP WARSZAWA

Jasna Góra – 6-7 grudnia 2023 r. – Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy oraz Krajowa Konferencja Pszczelarska

Kierownik biura –  Szymon Kaca 

 telefon  czynny  codziennie  158321465

 

Dotacje na 2024rok z ARiMR dla pszczelarzy !!!

Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich – ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji:

1) I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”;

2) I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

3) .6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;

4) I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

5) I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”;

6) I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”;

7) I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

wszelkie  informacje na stronie:   poniżej  link

Rok pszczelarski 2024 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 SZANOWNI (członkowie) pszczelarze  zrzeszeni  !!!

Zarząd OZP w Sandomierzu informuje że, wszelkie  zapisy oraz  zgłoszenia ma już pozamykane  zgodnie  z dokumentami  z Rejonowych Kół Pszczelarzy. 

Istnieje   indywidualna  możliwość  składania Wniosków o przyznanie pomocy dla:

I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

 

 Termin i sposób składania wniosków ( zródło) –Rok pszczelarski 2024 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

1) wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.6.1 – I.6.7 objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

2) wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

 

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZPSandomierzu

Szymon KACA  kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    oraz  telefon 15 832 14 65

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2023 r.

„Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2023 r.”

Zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy         w Sandomierzu  w dniu 03.10.2023 r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o powierzenie realizacji zadania publicznego   pod tytułem

„Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”.

Zadanie obejmuje zakup dobrej jakości węzy pszczelej, wyprodukowanej z wosku pszczelego wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera, oraz rozdysponowanie zakupionej węzy wśród pszczelarzy posiadających zarejestrowane pasieki na terenie województwa świętokrzyskiego.

Rozdysponowanie  i przekazanie węzy  pszczelej  odbyło się w  listopadzie 2023r.

Wszelkie informacje  w biurze OZP w Sandomierzu

-kierownik biura  Szymon Kaca

telefon 15 832 14 65

oraz u wszystkich Prezesów Rejonowych KÓŁ

z terenu  województwa świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

PILNE !!! Członkowie – Rejonowe Koło Pszczelarzy w SANDOMIERZU

0

 

P I L N A    INFORMACJA   ! ! ! 

Zarząd  Rejonowego Koła Pszczelarzy w SANDOMIERZU  zaprasza 

ZRZESZONYCH  Pszczelarzy na ZEBRANIE.

MIEJSCE  I  DATA   ZEBRANIA:

w  dniu  19 listopada 2023r  /NIEDZIELA /   od godziny 14.00

SANDOMIERZ     BURSA SZKOLNA   Ulica Wojska Polskiego 22

 

WSZELKIE Informacje:

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Sandomierzu

Prezes Koła Agnieszka Pawlikowska – 791 666 574

Vice prezes   Sławomir Sobczyk  – 725 373 083

Skarbnik – Sławomir Kilasiński   – 600 473 572

 

Osoba wprowadzająca informację na stronie:

Biuro Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu

Kierownik Biura-Szymon Kaca   telefon 15 8321465

POWIATOWE SANDOMIERSKIE ŚWIETO MIODU

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Sandomierzu  zaprasza na

Powiatowe Sandomierskie Święto Miodu 

Szczegóły  na plakacie  !!!

 

Zapraszamy  również   w dniu 30.07.2023  w godzinach 14.30 – 16.30

na szkolenie dla  pszczelarzy 

„GOSPODARKA  PASIECZNA  W  ZMIENIAJĄCYCH  SIĘ  WARUNKACH KLIMATYCZNYCH  I  PRZYRODNICZYCH”

( Club N 51 – Restauracja Jadwiga)

Szkolenie poprowadzi  mgr inż. TOMASZ KĘDZIORA 

 

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Sandomierzu

Prezes Koła Agnieszka Pawlikowska 

telefon  791 666 574

Informację  na stronie wprowadza:

Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu

kierownik biura  Szymon Kaca

telefon 15 832 14 65

 

Najnowsze