Kontakt

Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu

Ulica: Romana Koseły 22

27-600 Sandomierz

telefon 15 832 14 65

mail:  ozp.sandomierz@onet.pl

Prezes Zarządu OZP  – JAN ŚWIŚ

Kierownik biura OZP – Szymon Kaca