Szanowni Państwo,

w załączeniu  Raport zbiorczy z badań wykonanych w ramach projektu.

6) I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”;

BAdania wykonane w:

HoneyLab Teper & Waś s.c. ul. gen. Fieldorfa Nila 18/9 24-100 Puławy tel. 505 224 320 e-mail: ewa.was@honeylab.pl, www.honeylab.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 09AW/24 Badania wykonane w projekcie pt.: „DOBRA JAKOŚĆ WĘZY JEDNYM Z WAŻNYCH CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH ZDROWIE PSZCZÓŁ” we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach interwencji I.6.6 – Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze objęte Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Umowa nr 00002.BWI03.61835.1.1.2024)

Zleceniodawca: Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu, ul. Romana Koseły 22, 27-600 Sandomierz Data przyjęcia próbek do laboratorium 28.06.2024 Nr Zlecenia 09AW/24 z dnia 28.06.2024 Data wykonania badań 04.07.2024 – 05.07.2024

Data opracowania Raportu z badań 06.07.2024

Liczba przebadanych próbek 2 próbki węzy

Wyniki badań L.p. Oznaczenie próbki nadane przez klienta/ kod próbki w laboratorium Badana substancja obca Wyniki badań (%)

1. Próbka nr 1 – 09AW/01/24 Zawartość parafiny* Opinia poniżej Zawartość stearyny** Nie wykryto**** Inne (m.in. łój i woski roślinne) Nie wykryto**** 2.

Próbka nr 2 – 09AW/02/24 Zawartość parafiny* Opinia poniżej Zawartość stearyny** Nie wykryto**** Inne (m.in. łój i woski roślinne) Nie wykryto**** Inne (m.in. łój i woski roślinne) Nie wykryto**** * zawartość parafiny i/lub innych substancji obcych, które zawierają w składzie węglowodory

** zawartość stearyny i/lub innych substancji obcych, które zwierają w składzie kwas stearynowy *** FTIR-ATR (z ang. Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy) – Fourierowska spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni **** Nie wykryto przy granicy wykrywalności 3% (dla parafiny i stearyny) i 5% (dla innych substancji obcych mi.in. łoju i wosków pochodzenia roślinnego)

Opinia i interpretacja: Uwzględniając naturalną zmienność składu wosku pszczelego, próbka węzy nr 1 (09AW/01/24), może zawierać do 3% parafiny (zawartość na granicy wykrywalności), natomiast w próbce węzy nr 2 (09AW/02/24), zawartość parafiny mieści się w zakresie od 3 do 5%. W żadnej z badanych próbek, nie stwierdzono stearyny oraz innych substancji obcych (mi.in. łoju i wosków pochodzenia roślinnego).

Uwagi: 1. Wyniki podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. 2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości. 3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia sprawozdania. 4. Identyfikacja zafałszowań wosku pszczelego wykonywana jest techniką spektroskopii w podczerwieni (FTIR-ATR). 5. Niepewność metody wynosi 2,0% dla oznaczeń stopnia zafałszowania wosku stearyną oraz 3,5% dla oznaczeń stopnia zafałszowania parafiną. 6. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek do badań.

Sporządziła i autoryzowała: Dr Ewa Waś —————————————————–KONIEC RAPORTU Z BADAŃ ——–

wszelkie  informacje na stronie:   poniżej  link

Rok pszczelarski 2024 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 SZANOWNI (członkowie) pszczelarze  zrzeszeni  !!!

Zarząd OZP w Sandomierzu informuje że, obecnie rozliczmy   Wniosek o Płatność

I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

 

 Termin i sposób składania wniosków ( zródło) –Rok pszczelarski 2024 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

2) wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

 

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZPSandomierzu

Szymon KACA  kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl   

oraz  telefon 15 832 14 65  lub  605 263 199