10.9 C
Sandomierz,PL
poniedziałek, Czerwiec 5, 2023
Blog Strona 2

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2022 r.

„Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2022 r.”

Zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy         w Sandomierzu  w dniu 29.09.2022 r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o powierzenie realizacji zadania publicznego   pod tytułem

„Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”.

Zadanie obejmuje zakup dobrej jakości węzy pszczelej, wyprodukowanej z wosku pszczelego wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera, oraz rozdysponowanie zakupionej węzy wśród pszczelarzy posiadających zarejestrowane pasieki na terenie województwa świętokrzyskiego.

Rozdysponowanie  i przekazanie węzy  pszczelej  odbędzie się (maksymalnie)                    do 10 listopada 2022r.

Wszelkie informacje  w biurze OZP w Sandomierzu

-kierownik biura  Szymon Kaca

telefon 15 832 14 65

oraz u wszystkich Prezesów Rejonowych KÓŁ

z terenu  województwa świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

Kradną ule z pszczołami !!!

0

KRADNĄ  ULE  z PSZCZOŁAMI  !!!

Około 24 sierpnia b.r.  zostały skradzione  (kilkadziesiąt) ule  z pszczołami.

Właściciel pasieki  z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu   jest  rozgoryczony.

Wszystkie ULE  są   oznakowane  TUMIDAJEWICZ oraz  BURNAT  w odpowiednim charakterystycznym kolorze.

W załączeniu  zdjęcie pasieki kilka dnia  przed  KRADZIEŻĄ.

Kto by widział w swoim terenie  konfigurację  w/w  uli  prosimy  o kontakt.

 

 

Za wskazanie miejsca postoju  uli (pasieki )  przewidujemy   nagrodę 

Prosimy  o kontakt

biuro Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu

telefon  15 832 14 65  oraz  mail  ozp.sandomierz@onet.pl 

 

 

 

„Stalowa pszczoła nie istnieje” 16 września 2022 r.

 

„Stalowa pszczoła nie istnieje”

VII Forum pszczelarskie w Stalowej Woli

poświęcone tematyce wczesnego rozpoznawania i zwalczania  chorób pszczół, dostępności badań diagnostycznych, wykrywania pozostałości w miodzie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, a także programów wspierających sektor pszczelarski.

 

 

 • TERMIN: 16 września 2022 r.
 • MIEJSCE: Wydział Mechaniczno – Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola
 • BENEFICJENCI: hodowcy pszczół, lekarze weterynarii i właściciele gospodarstw pasiecznych, rolnicy, działkowcy, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz firm zajmujących się dystrybucją środków ochrony roślin z terenu Powiatu Stalowowolskiego, jak również powiatów ościennych.
 • GŁÓWNY CEL: udzielenie merytorycznej pomocy pszczelarzom i właścicielom pasiek, jak również uświadomienie powagi sytuacji podmiotom prawa mającym bezpośredni lub pośredni wpływ na życie pszczół, a także zasygnalizowanie mieszkańcom Powiatu Stalowowolskiego realności zagrożenia dla populacji ludzkiej w przypadku wyginięcia pszczelego gatunku, promocja walorów odżywczych i leczniczych produktów pszczelich.

 

Program Konferencji:

8 00

 

 

9 00

Rejestracja uczestników

 

OTWARCIE KONFERENCJI

9 30

 

 

 

 

10 15

 

 

10 35

 

 

10 50

Wczesne rozpoznanie podstawą skutecznego zwalczania  chorób pszczół

 – wykładowca – dr hab. Paweł Chorbiński – prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

 

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-27 w zakresie inwestycji w sektor pszczelarski

– Jacek Parszewski – Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przerwa 

Wykrywanie pozostałości w miodzie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi

– wykładowca – dr Tomasz Kiljanek – Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławac

 

11 35

11 55

 

 

12 55

 

 

 

 

13 40

Zwalczanie warrozy czerwiu zasklepionego

– VET ANIMAL – P. Marcin Raczyński

 

Przerwa na kawę

 

Nozemoza, czy problem wciąż aktualny?

– wykładowca – dr Andrzej Bober – lek. wet. Andrzej Bober Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

Diagnostyka chorób pszczół i badanie jakości miodu w ZHW Krosno

– dr n. wet. Jan Dacko Kierownik Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu

 

 

14 00

 

14 20

Dyskusja i podsumowanie VII Forum pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”

 

ZAKOŃCZENIE I POCZĘSTUNEK

 

 

Uwaga !!!

obowiązują  zapisy  na  w/w forum pszczelarskie:

Hubert Karwan
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
e-mail: lasy@stalowowolski.pl
tel.: 15 643 36 00

Podsumowanie konkursów pszczelarskich w Tarnobrzegu

 

Podsumowanie konkursów pszczelarskich w Tarnobrzegu

Dnia 10 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Marczaka w Tarnobrzegu odbyła się kolejna uroczystość z okazji trwającego Roku Pszczelarzy. Było to podsumowanie powiatowych konkursów: literackiego i plastycznego, nad którymi patronat objęli Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, którzy również fundowali nagrody. Obaj przedstawiciele władz zaszczycili swą obecnością licznie zgromadzonych na uroczystości laureatów konkursów, ich opiekunów i zaproszonych pszczelarzy oraz przedstawicieli OZP w Sandomierzu. Wręczali osobom nagrodzonym dyplomy oraz wartościowe nagrody, a w swych wystąpieniach gratulowali dzieciom i młodzieży zdolności, a pszczelarzom aktywności. Pan starosta wręczył prezesowi Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu – Mieczysławowi Rawskiemu okolicznościowy  list gratulacyjny.

Konkursy zostały zorganizowane w celu uczczenia setnej rocznicy powstania w Tarnobrzegu Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego, czyli pierwszej organizacji związkowej pszczelarzy. Konkurs plastyczny „Pszczółka przyjacielem człowieka” skierowany był do uczniów szkół podstawowych powiatu tarnobrzeskiego. Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu popularyzującego rolę pszczół w życiu człowieka lub potrzebę ich ochrony. Plakat oprócz ciekawej strony plastycznej musiał zawierać trafne hasło oraz informację: „Tarnobrzescy pszczelarze 100 lat”. Konkurs ten organizowany był w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież. Wzięło w nim udział aż 121 uczestników, ale 39 prac nie spełniało wymogów formalnych. Pierwsze miejsce w kategorii dzieci zajął Dawid Gil, a w kategorii młodzież – Ada Sadrakuła. Oprócz drugich i trzecich miejsc komisja w składzie: Maria Pałkus, Maria Bobrowska, Rafał Nieckarz, Ewa Wójcik – Lis, Sylwia Bornos przyznała w pierwszej kategorii sześć wyróżnień, a w drugiej kategorii dwa wyróżnienia. Wszystkie prace, które spełniały wymogi formalne, zostały wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w oknach biblioteki przy ulicy Szerokiej, budząc duże zainteresowanie przechodniów.

Natomiast konkurs literacki „Ja i pszczoły” był bardziej skomplikowany. Także odbywał się w dwóch kategoriach: młodzież miała przeprowadzić wywiad z pszczelarzem, natomiast dorośli pisali wspomnienia związane z pszczelarstwem tarnobrzeskim. Celem konkursu było udokumentowanie pszczelarskiego wczoraj i dziś. W konkursie literackim wzięło udział 13 uczestników, ale jedna praca nie spełniała wymogów formalnych. Wywiady i wspomnienia prezentowały wysoki poziom i były bardzo wartościowe, dlatego wszystkie zostały nagrodzone. Autorzy pisali o pszczołach, miodzie, pracy pszczelarza, opisywali różne anegdoty. Były też wypowiedzi stanowiące wartość dokumentalną. Komisja najwyżej oceniła wywiad uczennicy Dominiki Ciejki przeprowadzony z pszczelarzem Tadeuszem Pukalukiem. Najciekawsze wspomnienie napisał pan Witold Niezgoda, ukazując stuletnią historię pszczelarstwa w swojej rodzinie. Fragmenty wszystkich prac konkursowych zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu pod kierunkiem polonistki Danuty Piątkowskiej.  Występ młodzieży ozdobiła piosenka „Pszczela rodzina”, skomponowana przez Jarosława Piątkowskiego.

Podczas podsumowania konkursu krótką prelekcję o wybitnych pszczelarzach tarnobrzeskich: Józefie Chalcarzu, Wojciechu Rawskim i Antonim Sondeju wygłosiła Maria Pałkus.

Z ramienia Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu głos zabrał  wiceprezes Lech Rogoża, dziękując organizatorom za pomysł i trud przygotowania obu konkursów powiatowych i zapraszając chętnych na lekcje pokazowe do swojej pasieki.

Na koniec uroczystości prezes Mieczysław Rawski podziękował pani dyrektor Monice  Sadkowskiej oraz paniom bibliotekarkom Sylwii Bornos i Katarzynie Opiole za owocną współpracę. Złożył również podziękowania pani Danucie Piątkowskiej za przygotowanie uczniów do występów.

Przed pszczelarzami tarnobrzeskimi jeszcze wiele ważnych zadań, które zamierzają realizować w ramach obchodów Roku Pszczelarzy. Mają chęci do działania, bo czują zainteresowanie ze strony władz, przychylnie nastawionych do nich i ich pomysłów i wspierających ich finansowo. Oby tak dalej!

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

Mieczysław Rawski telefon  605 081 269

 

Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku PAMIĘTAJ !!!

PLAKAT A3

 

Przypominamy  o właściwym stosowaniu  środków  ochrony  roślin.

 

 

Ogólnopolska Konferencja “Weterynaria dla pszczelarstwa”

 

VI Ogólnopolska Konferencja “Weterynaria dla pszczelarstwa”

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu “Weterynaria dla pszczelarstwa”

Link do formularza zgłoszeniowego na konferencję

Plakat w formie PDF – do pobrania

Projekty z dofinansowaniem KOWR na sezon 2021/2022

Zarząd i Biuro OZP w Sandomierzu informuję, że projekty złożone w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zostały zaakceptowane przez Komisję, która dokonała weryfikacji projektów i określiła kwotę refundacji.

Zarząd OZP w Sandomierzu  17 marca   b.r.  podpisał   umowy;

 • Na zakup sprzętu pszczelarskiego zwrot  maksymalnie do 60 % kwoty netto,

 • Na zakup urządzeń (przyczepy, wagi pasieczne) zwrot  do 60 % netto,

 • na zakup pszczół (matki i odkłady) refundacja  do 70 % netto,

 • Na zakup leków przeciw Warrozie –  dofinansowanie do 90 % netto 

Konkretne  Zapisy  pszczelarzy  odbyły się w  poszczególnych Rejonowych Kołach Pszczelarzy.

Zarząd  i buro Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu informuje, że  we wszystkich projektach na lata 2021/2022  obowiązuje nas wykaz z dnia18 30.09.2021 roku

Biuro OZP w Sandomierzu   telefon 158321465

Szkolenie dla pszczelarzy 27 marca 2022r

 

Zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu informuje, że organizuje    szkolenie dla Pszczelarzy w dniu:

27. marca . 2022 /niedziela /  KATOLICKI DOM KULTURY

 • Sandomierz ul. Mariacka 12 (obok Katedry Sandomierskiej )

  od godzina  9.30

Tematem szkolenia będzie –

Choroby pszczół-choroby roztoczowe i grzybicze, choroby  czerwiu”

a wykład przeprowadzi  pan Paweł Chorbiński z Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia .

Parking obok Domu Katolickiego bezpłatny otwarty od godziny 9.00

Prosimy Prezesów i Członków Zarządu OZP o poinformowanie pszczelarzy o terminie a także o liczne i punktualne przybycie na w/w szkolenie

Zapraszamy również pszczelarzy niezrzeszonych w OZP.

Wszelkie informacje – 

Kierownik biura OZP  w Sandomierzu – Szymon Kaca telefon   158321465

Powiatowy konkurs plastyczny powiat TARNOBRZESKI

 

Powiatowy konkurs plastyczny na plakat

Tarnobrzeskie Rejonowe Koło Pszczelarzy wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. M. Marczaka organizują konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych powiatu tarnobrzeskiego „Pszczółka przyjacielem człowieka”. Trwa on do końca kwietnia. Konkurs ten objął patronatem Prezydent Miasta Tarnobrzega i Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu na temat roli pszczół lub ich ochrony. Dodatkowo na pracy powinna się znaleźć informacja: Tarnobrzescy pszczelarze 100 lat. Regulamin konkursu i karta uczestnictwa znajdują się na stronie Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu https://mbp.tarnobrzeg.pl

 

100 rocznica istnienia Związku Pszczelarzy w Tarnobrzegu

0

Program obchodów  Roku Pszczelarzy w Tarnobrzegu

 organizowanego  w 2022 roku

pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z okazji 100 rocznicy istnienia Związku Pszczelarzy w Tarnobrzegu

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Rejonowe Koło  Pszczelarzy w Tarnobrzegu.

Cele do osiągnięcia:

– upamiętnienie 100 rocznicy założenia Powiatowego Związku Pszczelniczego w Tarnobrzegu

– przypomnienie społeczeństwu roli i zadań Związku Pszczelarzy

– gromadzenie i eksponowanie pamiątek z historii Związku

– przypomnienie sylwetek społeczników tarnobrzeskich, założycieli i członków Związku

– krzewienie wiedzy o historii pszczelarstwa na świecie, w Polsce, w regionie i mieście

– umacnianie więzi społecznych miedzy pszczelarzami z Tarnobrzega i okolic

– popularyzowanie w środowisku lokalnego skansenu pszczelarstwa w Skopaniu i izby pamięci i skansenu w Jadachach

– upowszechnianie w środowisku potrzeby sadzenia roślin miododajnych

– zawierzanie spraw lokalnych pszczelarzy Panu Bogu

– popularyzacja wiedzy o walorach miodu i innych pszczelich produktów

– szerzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy o znaczącej roli pszczół w życiu człowieka i potrzebie ich ochrony

– uświadamianie społeczeństwu znaczenia ochrony pszczół i opieki nad nimi

– umożliwienie uczniom i dorosłym wykazywanie się talentami plastycznymi i literackim

– umożliwienie mieszkańcom kupna produktów pszczelich

Dane Kontaktowe:

Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzeg

Prezes Koła Mieczysław Rawski telefon  605081269

 

 

Najnowsze