„Stalowa pszczoła nie istnieje”

VII Forum pszczelarskie w Stalowej Woli

poświęcone tematyce wczesnego rozpoznawania i zwalczania  chorób pszczół, dostępności badań diagnostycznych, wykrywania pozostałości w miodzie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, a także programów wspierających sektor pszczelarski.

 

 

  • TERMIN: 16 września 2022 r.
  • MIEJSCE: Wydział Mechaniczno – Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola
  • BENEFICJENCI: hodowcy pszczół, lekarze weterynarii i właściciele gospodarstw pasiecznych, rolnicy, działkowcy, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz firm zajmujących się dystrybucją środków ochrony roślin z terenu Powiatu Stalowowolskiego, jak również powiatów ościennych.
  • GŁÓWNY CEL: udzielenie merytorycznej pomocy pszczelarzom i właścicielom pasiek, jak również uświadomienie powagi sytuacji podmiotom prawa mającym bezpośredni lub pośredni wpływ na życie pszczół, a także zasygnalizowanie mieszkańcom Powiatu Stalowowolskiego realności zagrożenia dla populacji ludzkiej w przypadku wyginięcia pszczelego gatunku, promocja walorów odżywczych i leczniczych produktów pszczelich.

 

Program Konferencji:

8 00

 

 

9 00

Rejestracja uczestników

 

OTWARCIE KONFERENCJI

9 30

 

 

 

 

10 15

 

 

10 35

 

 

10 50

Wczesne rozpoznanie podstawą skutecznego zwalczania  chorób pszczół

 – wykładowca – dr hab. Paweł Chorbiński – prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

 

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-27 w zakresie inwestycji w sektor pszczelarski

– Jacek Parszewski – Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przerwa 

Wykrywanie pozostałości w miodzie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi

– wykładowca – dr Tomasz Kiljanek – Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławac

 

11 35

11 55

 

 

12 55

 

 

 

 

13 40

Zwalczanie warrozy czerwiu zasklepionego

– VET ANIMAL – P. Marcin Raczyński

 

Przerwa na kawę

 

Nozemoza, czy problem wciąż aktualny?

– wykładowca – dr Andrzej Bober – lek. wet. Andrzej Bober Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

 

Diagnostyka chorób pszczół i badanie jakości miodu w ZHW Krosno

– dr n. wet. Jan Dacko Kierownik Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu

 

 

14 00

 

14 20

Dyskusja i podsumowanie VII Forum pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”

 

ZAKOŃCZENIE I POCZĘSTUNEK

 

 

Uwaga !!!

obowiązują  zapisy  na  w/w forum pszczelarskie:

Hubert Karwan
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
e-mail: lasy@stalowowolski.pl
tel.: 15 643 36 00