Podsumowanie konkursów pszczelarskich w Tarnobrzegu

Dnia 10 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Marczaka w Tarnobrzegu odbyła się kolejna uroczystość z okazji trwającego Roku Pszczelarzy. Było to podsumowanie powiatowych konkursów: literackiego i plastycznego, nad którymi patronat objęli Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, którzy również fundowali nagrody. Obaj przedstawiciele władz zaszczycili swą obecnością licznie zgromadzonych na uroczystości laureatów konkursów, ich opiekunów i zaproszonych pszczelarzy oraz przedstawicieli OZP w Sandomierzu. Wręczali osobom nagrodzonym dyplomy oraz wartościowe nagrody, a w swych wystąpieniach gratulowali dzieciom i młodzieży zdolności, a pszczelarzom aktywności. Pan starosta wręczył prezesowi Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu – Mieczysławowi Rawskiemu okolicznościowy  list gratulacyjny.

Konkursy zostały zorganizowane w celu uczczenia setnej rocznicy powstania w Tarnobrzegu Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego, czyli pierwszej organizacji związkowej pszczelarzy. Konkurs plastyczny „Pszczółka przyjacielem człowieka” skierowany był do uczniów szkół podstawowych powiatu tarnobrzeskiego. Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu popularyzującego rolę pszczół w życiu człowieka lub potrzebę ich ochrony. Plakat oprócz ciekawej strony plastycznej musiał zawierać trafne hasło oraz informację: „Tarnobrzescy pszczelarze 100 lat”. Konkurs ten organizowany był w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież. Wzięło w nim udział aż 121 uczestników, ale 39 prac nie spełniało wymogów formalnych. Pierwsze miejsce w kategorii dzieci zajął Dawid Gil, a w kategorii młodzież – Ada Sadrakuła. Oprócz drugich i trzecich miejsc komisja w składzie: Maria Pałkus, Maria Bobrowska, Rafał Nieckarz, Ewa Wójcik – Lis, Sylwia Bornos przyznała w pierwszej kategorii sześć wyróżnień, a w drugiej kategorii dwa wyróżnienia. Wszystkie prace, które spełniały wymogi formalne, zostały wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w oknach biblioteki przy ulicy Szerokiej, budząc duże zainteresowanie przechodniów.

Natomiast konkurs literacki „Ja i pszczoły” był bardziej skomplikowany. Także odbywał się w dwóch kategoriach: młodzież miała przeprowadzić wywiad z pszczelarzem, natomiast dorośli pisali wspomnienia związane z pszczelarstwem tarnobrzeskim. Celem konkursu było udokumentowanie pszczelarskiego wczoraj i dziś. W konkursie literackim wzięło udział 13 uczestników, ale jedna praca nie spełniała wymogów formalnych. Wywiady i wspomnienia prezentowały wysoki poziom i były bardzo wartościowe, dlatego wszystkie zostały nagrodzone. Autorzy pisali o pszczołach, miodzie, pracy pszczelarza, opisywali różne anegdoty. Były też wypowiedzi stanowiące wartość dokumentalną. Komisja najwyżej oceniła wywiad uczennicy Dominiki Ciejki przeprowadzony z pszczelarzem Tadeuszem Pukalukiem. Najciekawsze wspomnienie napisał pan Witold Niezgoda, ukazując stuletnią historię pszczelarstwa w swojej rodzinie. Fragmenty wszystkich prac konkursowych zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu pod kierunkiem polonistki Danuty Piątkowskiej.  Występ młodzieży ozdobiła piosenka „Pszczela rodzina”, skomponowana przez Jarosława Piątkowskiego.

Podczas podsumowania konkursu krótką prelekcję o wybitnych pszczelarzach tarnobrzeskich: Józefie Chalcarzu, Wojciechu Rawskim i Antonim Sondeju wygłosiła Maria Pałkus.

Z ramienia Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu głos zabrał  wiceprezes Lech Rogoża, dziękując organizatorom za pomysł i trud przygotowania obu konkursów powiatowych i zapraszając chętnych na lekcje pokazowe do swojej pasieki.

Na koniec uroczystości prezes Mieczysław Rawski podziękował pani dyrektor Monice  Sadkowskiej oraz paniom bibliotekarkom Sylwii Bornos i Katarzynie Opiole za owocną współpracę. Złożył również podziękowania pani Danucie Piątkowskiej za przygotowanie uczniów do występów.

Przed pszczelarzami tarnobrzeskimi jeszcze wiele ważnych zadań, które zamierzają realizować w ramach obchodów Roku Pszczelarzy. Mają chęci do działania, bo czują zainteresowanie ze strony władz, przychylnie nastawionych do nich i ich pomysłów i wspierających ich finansowo. Oby tak dalej!

 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

Mieczysław Rawski telefon  605 081 269