Przypominamy  o właściwym stosowaniu  środków  ochrony  roślin.