„Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego w 2024 r.”

Zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy    w Sandomierzu  w dniu 12.03.2024 r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o powierzenie realizacji zadania publicznego   pod tytułem „Zakup dobrej jakości  węzy pszczelej”.

Link  do strony  woj. lubelskiego

Dotacje dla lubelskich pszczelarzy przyznane – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zadanie obejmuje zakup dobrej jakości węzy pszczelej, wyprodukowanej z wosku pszczelego wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera, oraz rozdysponowanie zakupionej węzy wśród pszczelarzy posiadających zarejestrowane pasieki na terenie województwa lubelskiego.

Rozdysponowanie  i przekazanie węzy  pszczelej  planowane  jest  na przełomie kwietnia i maja 2024r.

Wszelkie informacje  w biurze OZP w Sandomierzu

-kierownik biura  Szymon Kaca

telefon 15 832 14 65

oraz Prezesów  naszych Rejonowych KÓŁ

z terenu  województwa lubelskiego tj.

RKP  Potok Wielki  i   RKP  Annopol