Konkurs „Siejmy kwietne łąki” podsumowany

Dnia 24 kwietnia 2024 r. w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Siejmy kwietne łąki” pod patronatem Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzego Sudołą i Prezydenta Miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka. Konkurs organizowało Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu, wspierane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczelarstwa Ziemi Tarnobrzeskiej „Bartnik”, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. dra Michała Marczaka.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego i cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło 111 plakatów, z których nagrodzono sześć i wyróżniono siedem. Prace prezentowały wysoki poziom. I miejsce otrzymała praca Liliany Mroczek, uczennicy SP3. Nagrodzeni laureaci i finaliści przybyli na uroczystość ze swymi rodzicami i nauczycielami, by odebrać z rąk włodarzy i organizatorów dyplomy oraz pakiety nagród popularyzujących pszczelarstwo i uprawę łąk kwietnych. Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu reprezentował pan Lech Rogoża.

Uczestnicy uroczystości mogli posłuchać ciekawostek na temat życia pszczół opowiadanych przez pszczelarza Witolda Niezgodę oraz obejrzeć krótką pouczającą scenkę „Bajka o Jasiu i Małgosi w wersji ekologicznej” w wykonaniu uczniów klasy czwartej SP3. Na pożegnanie pszczelarze częstowali miodem.

Barwne prace wszystkich uczestników konkursu można obejrzeć do 8 maja na wystawie w Galerii Okno, na pewno zachęcają one do uprawy łąk kwietnych.

Rawski Mieczysław

Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

telefon 605 081 269

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZP w Sandomierzu

Szymon KACA  kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    oraz  telefon 15 832 14 65

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zapraszają do udziału w Rozstrzygnięciu Konkursu Plastycznego „Siejmy łąki kwietne”.

Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród  w dniu 24.04.2024 /środa/  godzina 16.00

Sala odczytowa Miejska Bibioteka Publiczna w Tarnobrzegu   Ulica Szeroka 13

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Siejmy łąki kwietne”. Jego cel to popularyzowanie idei uprawiania łąk kwietnych i korzyści z tego wynikających oraz upowszechnianie wiedzy o życiu pszczół i ich znaczeniu w przyrodzie.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego, którzy samodzielnie wykonają plakat spełniający cele konkursu. Praca powinna też zawierać trafne hasło.

Konkurs trwa od 15 lutego 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

 

 Wszelkie informacje  na stronie:

Konkurs plastyczny „Siejmy łąki kwietne” – zapraszamy do udziału (mbp.tarnobrzeg.pl)

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród głównych i wyróżnień.

Komisja Konkursowa oceniać będzie zgodność pracy z tematem, trafność hasła, oryginalność i walory artystyczne.

 

 

 

Wyróżnienie dla Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tarnobrzegu

Już od kilku lat Samorząd Województwa Podkarpackiego przy współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie prowadzi kampanię edukacyjną dotyczącą roli pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie. Jednym z elementów tego projektu jest organizacja Konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”. Jego celem jest docenienie aktywności kół pszczelarzy z Podkarpacia.  Po raz pierwszy do akcji dołączyli w tym roku podkarpaccy pszczelarze zrzeszeni w Okręgowym Związku Pszczelarzy w Sandomierzu.

W ramach konkursu na adres Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu wpłynęło 20 wypełnionych ankiet konkursowych. Ankiety zostały przyporządkowane do trzech grup ustalonych ze względu na ilość członków zrzeszonych przez poszczególne Koła. Członkowie Komisji Konkursowej ocenili ankiety zgodnie z Regulaminem Konkursu. Pod uwagę były brane m.in. takie kryteria jak: udział w szkoleniach, popularyzowanie wiedzy o pszczelarstwie, udział w konkursach dla pszczelarzy, ale też różnorodność produktów pozyskiwanych od pszczół przez członków Koła, a także aktywność w pozyskiwaniu dotacji na działalność.

Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa nagrodziła, przyznając pierwsze miejsce w kategorii – od 41 do 70 członków – Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu, któreposiada 2230 rodzin pszczelich, wytwarza 14 rodzajów miodu, wydaje broszury, prowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży na temat roli pszczół i ich znaczeniu w środowisku, idei łąk kwietnych i sadzenia rośli miododajnych”. 

Rozdanie dyplomów i nagród w postaci  młynków do pozyskiwania pierzgi z separatorem dla laureatów oraz uli pokazowych dla finalistów było miłym akcentem wydarzenia. Miało ono miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 13.12.2023 r.

W uroczystości wziął udział wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, Tadeusz Dylon, prezes WZP w Rzeszowie oraz przedstawiciele Kół Pszczelarskich, laureatów konkursu. Tarnobrzeg reprezentowali: Lech Rogoża (wiceprezes Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu), Jerzy Pisarek i Witold Niezgoda.

 Wszelkie informacje  na stronie:

 Portal Samorządu Województwa Podkarpackiego – Podkarpacie wspiera pszczelarstwo  

 

W dniu 08 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze Uchwały Nr 544/11451/23 z dnia 21 listopada 2023 r. w celu rozstrzygnięcia konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, zorganizowanego w 2023 r. w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Wszelkie informacje  na stronie:

Portal Samorządu Województwa Podkarpackiego – Rozstrzygnięcie konkursu na „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” w 2023 roku

Chronimy bioróżnorodność Podkarpacia

Symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych odbyło się po raz dziewiąty w budynku urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. Sadzonki przekazał wicemarszałek Piotr Pilch. Samorząd Województwa Podkarpackiego kontynuuje realizację kampanii edukacyjnej pod nazwą „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Sukces tej inicjatywy jest ściśle uzależniony od zaangażowania i współpracy z partnerami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Jarosławiu oraz po raz pierwszy z Okręgowym Związkiem Pszczelarzy w Sandomierzu, obejmującym także teren województwa podkarpackiego.

W urzędzie  marszałkowskim w Rzeszowie  31 października 2023r zarząd Okręgowego Związku Pszczelarzy  w Sandomierzu reprezentował  Skarbnik JERZY BYSTRZYK.

Wszelkie informacje  na stronie:

Portal Samorządu Województwa Podkarpackiego – Chronimy bioróżnorodność Podkarpacia

 

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZP w Sandomierzu

Szymon KACA  kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    oraz  telefon 15 832 14 65