Program obchodów  Roku Pszczelarzy w Tarnobrzegu

 organizowanego  w 2022 roku

pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z okazji 100 rocznicy istnienia Związku Pszczelarzy w Tarnobrzegu

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Rejonowe Koło  Pszczelarzy w Tarnobrzegu.

Cele do osiągnięcia:

– upamiętnienie 100 rocznicy założenia Powiatowego Związku Pszczelniczego w Tarnobrzegu

– przypomnienie społeczeństwu roli i zadań Związku Pszczelarzy

– gromadzenie i eksponowanie pamiątek z historii Związku

– przypomnienie sylwetek społeczników tarnobrzeskich, założycieli i członków Związku

– krzewienie wiedzy o historii pszczelarstwa na świecie, w Polsce, w regionie i mieście

– umacnianie więzi społecznych miedzy pszczelarzami z Tarnobrzega i okolic

– popularyzowanie w środowisku lokalnego skansenu pszczelarstwa w Skopaniu i izby pamięci i skansenu w Jadachach

– upowszechnianie w środowisku potrzeby sadzenia roślin miododajnych

– zawierzanie spraw lokalnych pszczelarzy Panu Bogu

– popularyzacja wiedzy o walorach miodu i innych pszczelich produktów

– szerzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy o znaczącej roli pszczół w życiu człowieka i potrzebie ich ochrony

– uświadamianie społeczeństwu znaczenia ochrony pszczół i opieki nad nimi

– umożliwienie uczniom i dorosłym wykazywanie się talentami plastycznymi i literackim

– umożliwienie mieszkańcom kupna produktów pszczelich

Dane Kontaktowe:

Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzeg

Prezes Koła Mieczysław Rawski telefon  605081269