Powiatowy konkurs plastyczny na plakat

Tarnobrzeskie Rejonowe Koło Pszczelarzy wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. M. Marczaka organizują konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych powiatu tarnobrzeskiego „Pszczółka przyjacielem człowieka”. Trwa on do końca kwietnia. Konkurs ten objął patronatem Prezydent Miasta Tarnobrzega i Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu na temat roli pszczół lub ich ochrony. Dodatkowo na pracy powinna się znaleźć informacja: Tarnobrzescy pszczelarze 100 lat. Regulamin konkursu i karta uczestnictwa znajdują się na stronie Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu https://mbp.tarnobrzeg.pl