Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich – ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji:

1) I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”;

2) I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

3) .6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;

4) I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

5) I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”;

6) I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”;

7) I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

wszelkie  informacje na stronie:   poniżej  link

Rok pszczelarski 2024 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 SZANOWNI (członkowie) pszczelarze  zrzeszeni  !!!

Zarząd OZP w Sandomierzu informuje że, wszelkie  zapisy oraz  zgłoszenia ma już pozamykane  zgodnie  z dokumentami  z Rejonowych Kół Pszczelarzy. 

Istnieje   indywidualna  możliwość  składania Wniosków o przyznanie pomocy dla:

I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

 

 Termin i sposób składania wniosków ( zródło) –Rok pszczelarski 2024 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

1) wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.6.1 – I.6.7 objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

2) wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

 

Jan ŚWIŚ  Prezes Zarządu OZPSandomierzu

Szymon KACA  kierownik biura OZP w Sandomierzu

mail  ozp.sandomierz@onet.pl    oraz  telefon 15 832 14 65