Zarząd i Biuro OZP w Sandomierzu informuję, że projekty złożone w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zostały zaakceptowane przez Komisję, która dokonała weryfikacji projektów i określiła kwotę refundacji.

Zarząd OZP w Sandomierzu  17 marca   b.r.  podpisał   umowy;

  • Na zakup sprzętu pszczelarskiego zwrot  maksymalnie do 60 % kwoty netto,

  • Na zakup urządzeń (przyczepy, wagi pasieczne) zwrot  do 60 % netto,

  • na zakup pszczół (matki i odkłady) refundacja  do 70 % netto,

  • Na zakup leków przeciw Warrozie –  dofinansowanie do 90 % netto 

Konkretne  Zapisy  pszczelarzy  odbyły się w  poszczególnych Rejonowych Kołach Pszczelarzy.

Zarząd  i buro Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu informuje, że  we wszystkich projektach na lata 2021/2022  obowiązuje nas wykaz z dnia18 30.09.2021 roku

Biuro OZP w Sandomierzu   telefon 158321465

ZOSTAW ODPOWIEDŹ